16,514,230 unikalnych wizyt
Artykuły: NADCHODZĄ ZMIANY - 05.2007
Dni wolne
Im bardziej proces wdrażania pięciobrygadowej organizacji pracy zbliża się ku końcowi, tym dyskusja na temat tzw. równego traktowania pracowników w naszej firmie staje się głośniejsza. Trzy związki zawodowe zwróciły się do pracodawcy z postulatami wyrównania liczby dni wolnych we wszystkich systemach pracy stosowanych w Zakładach Azotowych „Puławy” SA. Ma to – według nich – zapewnić dołożenie dwóch dodatkowych dni urlopu w miesiącu dla pracowników systemu jednozmianowego.


Fałszywe intencje?
Wielu pracowników zastanawia się, dlaczego nasza organizacja związkowa nie podpisała się pod pismem w sprawie nagrody na Dzień Chemika. Zrobiliśmy tak, gdyż uznaliśmy, że domaganie się wypłaty kwoty równej średniej zakładowej (przypomnę, że jest to kwota 3550 zł) jest mocno nierealne i nie do przyjęcia przez zarząd firmy. Ponadto mieliśmy podejrzenie, że autorzy wniosku działają ze zgoła innych pobudek.


Spotkanie z zarządem
Kolejne, cykliczne spotkanie zakładowych organizacji związkowych z zarządem odbyło się 9 maja. Zostało ono zdominowane udzielaniem odpowiedzi na pisma, złożone przez zakładowe organizacje związkowe, działające w naszej firmie.
XIII Walne Zebranie Delegatów ZZPRC
Porządek obrad XIII Walnego Zebrania Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego ZA „Puławy” SA 22 maja 2007 r.


Śmiejmy się ostatni.
Wraz z wejściem w życie nowego regulaminu organizacyjnego pojawiają się różne komentarze, dotyczące sposobu jego wdrażania. Pojawiają się np. opinie, że przewodniczący ZZPRC Sławomir Wręga steruje procesem zmian strukturalnych firmy, dzieli ją na komórki organizacyjne i mianuje ich szefów. Przyznam, że te opinie mi schlebiają, ponieważ chciałbym, aby mój przewodniczący i mój związek był tak wszechwładny i wszechmocny.
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Nowinki
FORUM
Linki
GALERIA
Facebook
Wypłata udziałów Chemia-Puławy
Szukaj
Kontakt
Współpraca
OZZZPRC

Petrobaltic

ZZPRC KWB

TKKF

Medical

.

Przyjazna Łapa

.

Spółki pracownicze

mateokajaki

Facebook FZZ

Statystyki reklamowe
Pogoda
Jesteśmy zrzeszeni
SPAM STOP